Dich vu ke toan

Khai man chứng từ kế toán bị phạt 30 triệu đồng Mỗi hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán; lập chứng từ có nội dung các liên không giống nhau; không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; cố ý lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng chứng từ kế toán… sẽ bị phạt tiền từ 10-30 triệu đồng.

Quy định này vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại khoản 3, 4 Điều 7, Nghị định số 39/2011/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.Ngoài phạt tiền, người vi phạm sẽ bị tịch thu chứng từ với hành vi giả mạo, khai man; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán; tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán vĩnh viễn đối với người hành nghề vi phạm các quy định trên.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 15-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: mở sổ kế toán ngoài hệ thống kế toán chính thức của đơn vị; giả mạo sổ kế toán; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mại sổ kế toán; cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của

Thanh lap doanh nghiep tai Binh Duong

Chúng tôi tư vấn những giải pháp giúp bạn làm chủ doanh nghiệp, thành lập, Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp tại Đồng Nai vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị; hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.
  Nghị định cũng quy định việc phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi tổ chức, cá nhân hành nghề kế toán nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không có chứng chỉ hành nghề kế toán; doanh nghiệp, cá nhân hành nghề kế toán không đảm bảo điều kiện hoạt động nhưng vẫn cung cấp dịch vụ kế toán; cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề kế toán…

Hành vi cho đối tượng khác sử dụng tài khoản tiền gửi ngân hàng, tiền gửi Kho bạc Nhà nước của đơn vị để nhận tiền và chuyển tiền cho các hoạt động tiền tệ vi phạm chế độ quản lý tài chính, ngân sách và sử dụng vốn cũng bị phạt tiền từ 10-30 triệu đồng.

Hành vi bán hàng không lập hóa đơn bán hàng theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2011./. Rà soát luật kế toán: Những bất hợp lý đã bộc lộ Được ban hành năm 2003 và có hiệu lực từ 1.1.2004, luật kế toán đã có những ý nghĩa nhất định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoạt động kinh tế khác. Tuy nhiên, đến nay nhiều nội dung luật kế toán đã không còn phù hợp với sư phát triển chung của toàn xã hội.Tham dự hội thảo “Hoàn thiện báo cáo rà soát luật kế toán” ngày 28.9, luật gia Vũ Xuân Tiền cho rằng, hiện nay luật kế toán có 28 vấn đề cần phải xem xét, sửa đổi dựa trên tính minh bạch, thống nhất, khả thi, hợp lý. Vì theo ông, một số điều luật trong thời điểm này không còn phù hợp khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới; nền kinh tế đã phát triển một bước cao hơn; nhiều văn bản luật ở các lĩnh vực khác có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới,…

Một trong những vấn đề cần sửa đổi trong luật kế toán được ông nhấn mạnh như: luật kế toán Việt Nam chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa quy định hết các hành vi bị cấm nên xảy ra nhiều trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, mối quan hệ luật và chuẩn mực kế toán,…

Quan tâm đến vấn đề này, bà Hà Thị Tường Vy, Nguyên Trưởng phòng, Vụ Chế độ Kế toán, Bộ Tài chính cho rằng, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp ở nhiều nơi chưa biết chuẩn mực kế toán là gì? Theo bà, nếu chuẩn mực đi theo luật thì gây khó khăn trong công tác kế toán của doanh nghiệp vì thế nên thống nhất theo chuẩn mực kế toán.

Về vấn đề đạo đức trong nghề nghiệp, theo bà cách sửa đổi và kiến nghị của luật gia Vũ Xuân Tiền chưa hợp lý, vì nếu sửa đổi thành “Lập các hệ thống sổ kế toán khác nhau nhằm mục đích vụ lợi” sẽ càng gây khó khăn trong công tác điều tra hành vi sai phạm về đạo đức hơn.

Đối với hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính (BCTC) cũng được quan tâm nhiều, theo ông Vũ Xuân Tiền, doanh nghiệp phải công khai BCTC khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc đối tác quan trọng trong quan hệ thương mại.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lại cho rằng điều đó là không cần thiết, đại diễn công ty Honda đặt vấn đề, tại sao phải yêu cầu BCTC, yêu cầu đó nhằm mục đích gì, và những doanh nghiệp không niêm yết như công ty bà có cần thiết phải công khai không?Trả lời vấn đề này, ông Vũ Xuân Tiền cho rằng, các công ty BCTC để các đối tác kinh doanh trong quan hệ thương mại đầu tư có thể nắm rõ được tình hình hoạt động tài chính của công ty đó, tạo thuận lợi trong hợp tác làm ăn hơn.

Ông Trịnh Đức Vinh, Trưởng phòng Kế toán doanh nghiệp-Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính cũng cho biết, không thể chờ yêu cầu mới công khai BCTC mà phải công khai định kì.

Hiện, cả nước có gần 100 người đăng ký hành nghề kế toán nhưng thực tế có hàng trăm nghìn người đang thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán, tuy nhiên vẫn chưa có chế tài xử phạt những người hành nghề không đăng ký, tổ chức thi, bà Hà Thị Tường Vy cho biết.Những bất hợp lý của luật kế toán còn nằm ở rất nhiều điều, quy định khác, ông Vũ Xuân Tiền cho rằng, những bất hợp lý không chỉ là 28 vấn đề, mà thông qua đóng góp của các doanh nghiệp, những bất hợp lý đó sẽ lên tới hàng chục vấn đề cần phải xem xét.

Dự tính đến năm 2013, luật rà soát kế toán sẽ được trình lên quốc hội và đưa vào thực thi, đại diện văn phòng Chính phủ cho biết.

Dịch vụ kế toán